MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 
Semakan dan bayaran Cukai Taksiran Am
 
Semakan dan bayaran Cukai Taksiran Am boleh dilakukan menerusi https://pbtpay.kpkt.gov.my/ .
Bayaran juga boleh dibuat melalui melalui laman sesawang :
iv. Jompay (Billers Code 20008)
 
 
PERHATIAN :
ADALAH DIMAKLUMKAN TEMPOH BAYARAN BIL CUKAI TAKSIRAN AM PENGGAL PERTAMA TAHUN 2023 TELAH TAMAT PADA 28 FEBRUARI 2023 MULAI 1 MAC 2023 SEMUA BIL CUKAI TAKSIRAN AM YANG MASIH BERTUNGGAK AKAN DIKENAKAN CAJ DENDA LEWAT RM 10.00. INI ADALAH MENGIKUT PERUNTUKAN SEKSYEN 147 (1) AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 (AKTA 171). SILA JELASKAN BIL CUKAI TAKSIRAN AM ANDA SEGERA UNTUK MENGELAKKAN TINDAKAN WARAN SITAAN. SEKIAN DIMAKLUMKAN