MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

MAKLUMAT MAJLIS DAERAH REMBAU

Jika anda mempunyai sebarang permohonan untuk mendapatkan maklumat mengenai Majlis Daerah Rembau, sila kemukakan permohonan anda secara rasmi ke:

Majlis Daerah Rembau
Jalan Dato Lela Maharaja,
71309 Rembau, Negeri Sembilan

Tel : +606-6851144 / Fax : +606-6855117

Email :mdr@mdr.gov.my

***Penafian - Permohonan sebarang maklumat dan data yang dipohon masih lagi bergantung kepada keputusan Majlis ini.