MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

PERHATIAN : PEMBELIAN BORANG  PERMOHONAN LESAN BARU AKAN DIKENAKAN BAYARAN SEBANYAK RM6.00 SILA DAPATKAN BORANG DI  UNIT PERLESENAN MAJLIS DAERAH REMBAU

 1. Borang ini hendaklah diisi dengan terang, tandakan [X]  dalam petak yang disedikan dan potong atau kosongkan mana-mana yang tidak berkenaan
 2. Kembalikan borong ini berserta dengan dokumen-dokumen berikut:
  • Memorandum dan Perkara Persatuan bagi Syarikat (Memorandum And Articles of Assoclations), Borang 24 (Return of Allotment of Shares ) dan Borang 49 (Return Particulars in Register of Directors, Managers and Secretaries and Change).
  • Borang A (pendaftaran perniagaan) atau Borang B (Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) dan Borang D (Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Ordinan Pendaftaran 1956 (jika ada)
  • 1 Salinan pelan lokasi tapak / premis perniagaan
  • 1 salinan surat perjanjian atau kebenaran pemilik tapak / premis perniagaan
  • 1 salinan Bil Cukai Tanah dan Borang 5DK ( Geran Mukim ) Tanah berkenaan
  • 1 salinan Bil Cukai Pintu/Taksiran terkini yang telah dijelaskan
  • 1 salinan kad pengenalan dan 2 keping gambar ( ukuran passport )
 3. Bayaran proses yang dikenakan adalah sebanyak RM40.00 bagi setiap permohonan.
 4. Borang-borang yang telah dipenuhkan hendaklah diserahkan kepada UNIT PERLESENAN MAJLIS DAERAH REMBAU