MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.
 1. Borang ini hendaklah diisi dengan terang (HURUF BESAR) dan penuhkan nombor berkenaan dalam kotak-kotak yang disediakan.
 2. Kembalikan boring ini berserta dengan dokumen-dokumen berikut:
  • Memorandum dan Perkara Persatuan bagi Syarikat (Memorandum And Articles of Assoclations), Borang 24 (Return of Allotment of Shares ) dan Borang 49 (Return Particulars in Register of Directors, Managers and Secretaries and Change).
  • Borang A (pendaftaran perniagaan) atau Borang B (Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) dan Borang D (Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Ordinan Pendaftaran 1956 (jika ada)
  • Satu (1) salinan kad pengenalan & dua (2) keping gambar berukuran passport.
  • Satu (1) salinan bil air atau bil elektrik tempat tinggal pemohon.
  • Surat daripada Kementerian Perdagangan Antarabangsa (MIDA) jika pelabur antarabangsa.
 3. Permohonan yang tidak lengkap dan tidak mengikut syarat, tidak akan diterima / diproses.
 4. Tandakan dalam kotak yang berkaitan.
 5. Borang-borang yang telah dipenuhkan hendaklah diserahkan kepada UNIT PERLESENAN MAJLIS DAERAH REMBAU atau dialamatkan kepada:
                                 Yang Dipertua
                                 Majlis Daerah Rembau
                                 D/A Dewan Merdeka
                                Jalan Dato Lela Maharaja
                                71309 Rembau
                                 Negeri Sembilan Darul Khusus
   
 6. Bayaran proses yang dikenakan adalah sebanyak RM20.00 bagi setiap permohonan.
 7. Jika permohonan tidak mendapatkan maklum balas