MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

 

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
Akta bagi menyusun semula dan menyatukan undang-undang berhubungan dengan kerajaan tempatan dan hanya terpakai bagi Semenanjung Malaysia sahaja

Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
Akta bagi pengawalan dan pengawalseliaan yang sepatutnya mengenai perancangan bandar dan desa di Semenanjung Malaysia dan bagi maksud yang berkenaan dan bersampingan dengannya.

Akta Jalan Parit & Pembangunan (Akta 133)

Bil Tajuk Format Muat Turun
1  Akta  171  . 381kb
2  Akta 172

.

372kb
3 Akta 133    

.

 

PERATURAN

Bil Keterangan Kesalahan Perintah Amaun Tempoh
1. Tidak Menyediakan Tong Sampah/Sampah Berlebihan Uuk 3(1) Pemungutan250.00 14
2. Merosakkan Harta Benda Majlis Uuk 3(1)(N) 500.00 14
3. Membuat Ubahan Terhadap Harta Majlis Sek 3(1)(F) 500.00 14
4. Kekotoran Dalam Pasar Sek 19(B) Pasar 250.00 14
5. Melebihi Petak Dalam Pasar Sek 19(C) Pasar 250.00 14
6. Tidak Pamer Lesen Perniagaan Sek 10 Pasar 250.00 14
7. Tiada Lesen Perniagaan Uuk 3 Pasar 250.00  14
8. Menjual/Menyedia Makanan Dalam Premis, Jalan (Memotong Ayam, Ikan, Sayur)(Meletakkan Makanan & Barang Makanan Dilantai)(Kekotoran Bahagian Dapur) Uuk 13 250.00  14
9. Menyebabkan/Kekotoran/Benda Yang Dibuang Semasa Berniaga Uuk 18 Pasar 250.00  14
10. Kekotoran Sampah Dan Lain-Lain Uuk 3(A) 250.00  14
11. Halangan Kaki Lima Uuk 9(1)(D) 250.00  14
12. Tidak Memakai Apron Dan Tutup Kepala  Uuk 5(D) 250.00  14
13. Tidak Mempamer Lesen Iklan  Uuk 6(1)Iklan 250.00  14
14. Tiada Lesen Restoren@ Gerai  Uuk Pengendalian 250.00  14
15. Tuntutan Keatas Barang-Barang Yang Disita  Sek 22 Penjaja 250.00  14
16. Tidak Mempamer Lesen Perniagaan  Sek 4(8) Penjaja 150.00  14
17. Berniaga Ditempat Yang Tidak Dibenarkan(Kawasan Larangan)  Sek 7(3) Penjaja 150.00  14
18. Berniaga Diatas Kaki Liam, Tangga Dan Tempat Awam  Sek 7(1)©
150.00
14
19. Berniaga Tanpa Lesen  Sek 3 Penjaja
150.00
14
20. Tiada Lesen Tred  Uuk 3 Melesen Tred 250.00  14
21. Tidak Mempamer Lesen Perniagaan  Uuk 5(B) Tred 250.00  14
22. Kacau Ganggu Atau Meletakkan Apa-Apa Kekotoran Dalam Atau Diatas Tebing Mana-Mana Anak Sungai, Saluran, Parit Awam Atau Lain-lain Salur Air  Sek 69 500.00  14
23. Mencemarkan Anak-Anak Sungai Dari Sampah Pepejal Dan Cecair Dari Mana-Mana Kilang Atau Kuari  Sek 70(A) 500.00  14
24. Mencemarkan Anak-Anak Sungai Dengan Air Sabun Dari Maksud Apa-Apa Tred Dobi  Sek 70(C) 500.00  14