MENU
Image resize threshold of 10 remote images has been reached. Please use fewer remote images.

Gunung Datuk

Ketinggian Gunung Datuk adalah 884m (2900 kaki), yang hampir tinggi dengan GunungAngsi yang jaraknya dari Gunung Datuk adalah 22km .Titik permulaan pendakian adalah tidak kurang daripada 80m dari paras laut. Masa yang diambil untuk sampai kepuncak Gunung Datuk selama 2 jam.

 

 

hutan lipur gunung datuk