MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

 (Statistik Perkhidmatan Online Majlis Daerah Rembau Untuk Bulan JANUARI - MEI 2022)

Bil
Nama Perkhidmatan
Tahun 2021
Jan % Feb % Mac % Apr % Mei % Jun % Jumlah
1. Semakan Bil Sewaan Gerai (e-sewaan) 36 37 38 22 23 13 35 19 28 28 22 23 155
2. Semakan Bil Cukai Taksiran (e-taksir) 54 41 70 35 52 51 70 51 59 59  16 16 341
3. Semakan Bil Lesen (e-lesen) 34 30 42 24 12 11 18 14 8 8 17 17 169
4. Semakan Aduan Awam (e-aduan) 30 24 13 18 22 21 12 19 19 19 15 15 191
5. Semakan Pembekal (e-Pembekal) 20 18 18 15 19 19 15 14 16 16 27 24 129
6. Pembayaran Cukai Taksiran Melalui Internet Banking & PosOnline (e-bayar) 341 181 101 131 351 111 441 91 121 101 151 101 2342
Jumlah 515 331 282  245 479 237 591 208 251  223 248 196 3323