MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

SENARAI AKTA YANG DIGUNAPAKAI OLEH
MAJLIS DAREAH REMBAU

Akta-Akta

 1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 2. Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 3. Akta Perancang Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
 4. Akta Keterangan 1950 (Akta 56)

SENARAI UNDANG-UNDANG YANG DIGUNAPAKAI OLEH
MAJLIS DAREAH REMBAU

Undang-Undang Kecil

 1. Undang-Undang Kecil Kerja Tanah (Majlis Daerah Rembau) 1988
 2. Undang-Undang Kecil Melesen Tred, Perniagaan, Perindustrian dan Lain- Lain Profesyen (Majlis Daerah Rembau) 1981
 3. Undang-Undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Samapah-Sarap (Majlis Daerah Rembau) 1984
 4. Undang-Undang Kecil Penjaja (Majlis Daerah Rembau) 1984
 5. Undang-Undang Kecil Pasar (Majlis Daerah Rembau) 1984
 6. Undang-Undang Kecil Kawalan Lembu Kerbau (Majlis Daerah Rembau) 1984
 7. Undang-Undang Kecil Kawalan dan Penyeliaan Tempat-Tempat Makan (Majlis Daerah Rembau) 1981
 8. Undang-Undang Kecil Bayaran Denda (Lesen) (Majlis Daerah Rembau) 1984
 9. Undang-Undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-Kesalahan (Majlis Daerah Rembau) 1984
 10. Undang-Undang Kecil Panggung dan Tempat Hiburan Awam (Majlis Daerah Rembau) 1987
 11. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
 12. Undang-Undang Kecil Rumah Tumpangan (Majlis Daerah Rembau) 2001
 13. Undang-Undang Kecil Kerajaan Tempatan (Iklan (Pihakberkuasa Tempatan Negeri Sembilan)1990 Pilihanraya)
 14. Undang-Undang Kecil Iklan (Pihakberkuasa Tempatan Negeri Sembilan) (Pindaan) 1996
 15. Undang-Undang Kecil Iklan (Pihakberkuasa Tempatan Negeri Sembilan) 1992
 16. Undang-Undang Kecil Taman (Pihakberkuasa Tempatan Negeri) 1997
 17. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Mengenai Tempat Letak Kereta) Majlis Daerah Rembau 2001
 18. Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan 1998