MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

 

PIAGAM PELANGGAN

 

  • Berkomitmen dalam memenuhi permintaan dan peningkatan berterusan sistem pengurusan kualiti di dalam organisasi dengan memenuhi segala keperluan yang terkandung dalam ISO 9001:2000.
  • Menjadikan panduan untuk melaksanakan dan menyemak objektif kualiti.
  • Memberikan perkhidmatan dan kemudahan berkualiti demi kepuasan optimum pelanggan.
  • Memastikan dasar pentadbiran dan pembangunan Majlis akan mengutamakan aspek kebajikan dan kepentingan pelanggan.
  • Melaksanakan peraturan dan undang-undang yang berkuatkuasa dengan tepat cekap, adil dan saksama untuk melahirkan masyarakat berdisiplin.
  • Memastikan setiap permohonan bagi setiap kelulusan Majlis ini diproses dengan cepat dan adil.
  • Mempertingkatkan penglibatan masyarakat dan pembangunan yang dirancang oleh Majlis ini.

BAHAGIAN : PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 

Bil.
Perkara
Piagam Pelanggan
 
 
1
Surat Menyurat Am
Dibalas dalam tempoh 7 hari waktu bekerja
2
Urusan tukar nama/alamat pemilik CTA
Diselesaikan dalam hari yang sama jika pemohon hadir sendiri ke pejabat dan 5 hari dari tarikh penerimaan surat jika melalui surat.
3
Urusan pindah milik harta CTA
Diselesaikan dalam hari yang sama jika pemohon hadir sendiri ke pejabat dan 5 hari dari tarikh penerimaan surat jika melalui surat.
4
Urusan membekal maklumat berkaitan tanah dan bangunan harta CTA
Diselesaikan dalam hari yang sama jika pemohon hadir sendiri ke pejabat dan 5 hari dari tarikh penerimaan surat jika melalui surat
5
Pemprosesan,Pengeluaran dan penghantaran Notis E (Notis Peringatan supaya membayar tunggakan Cukai Taksiran Am) penggal Pertama 2013
-
6
Membuat tindakan menuntut tunggakan cta melalui waran F oleh pasukan task force
-

 

BAHAGIAN : PENTADBIRAN

 

Bil.
Perkara
Piagam Pelanggan
 
1
Aduan awam dan maklumbalas kepada aduan-aduan awam
14 hari dari tarikh aduan
2
Buku rekod perkhidmatan pegawai dan kakitangan
Disemak dan dikemaskini oleh semua warga kerja sekurang-kurangnya sekali setahun
3
Latihan yang dihadiri oleh Pegawai dan kakitangan.
Tidak kurang 7 hari setahun
4
Ceramah dan motivasi
Pelaksanaan tidak kurang 2 program intergriti setahun

Piagam Pelanggan

 

BERKHIDMATAN PERBANDARAN & KESIHATAN (UNIT KAWAL SELIA)

 

Bil.
Perkara
Piagam Pelanggan
 
1
Memberi perkhidmatan kesihatan awam dalam mewujudkan kehidupan yang lestari kepada penduduk Daerah Rembau
Pemantauan dilakukan setiap hari dan dilaporkan kepada pihak yang berkuasa
2
Memberikan kemudahan awam dan infrastruktur kepada masyarakat bagi mengadakan majlis rasmi atau keraian
Menyediakan kemudahan sewaan dewan dan peralatan
3
Memastikan serta mengawal kehidupan masyarakat supaya bebas dari wabak yang berbahaya dan mencegah daripada perkara itu berlaku
Setiap hari bekerjasama dengan Pejabat Kesihatan Rembau dalam mencegah dan megawal wabak di daerah Rembau

 

PERUNDANGAN DAN PENGUATKUASAAN

 

Bil.
Piagam Pelanggan
Piagam Pelanggan
 
1
Undang Undang Kecil MDR atau Akta-akta lain
Menyiasat setiap aduan tentang adanya pelanggaran Undang Undang Kecil MDR atau pun mengikut Akta-akta tertentu
2
Peniaga/orang awam yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
Mengkompauan peniaga/orang awam yang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
3
Pasar lelong, pasar tani dan pasar malam
Memantau dan menyelia pasar lelong, pasar tani dan pasar malam serta memastikan setiap peniaga-peniaga tersebut telah dilesenkan
4
Tindakan keatas peniaga danorang awam
Merekod dan memantau apa-apa tindakan yang telah diambil keatas peniaga, orang awam agar kesalahan tidak terus dilakukan atau berulang

Piagam Pelanggan Tahun 2013

 

BAHAGIAN KEJURUTERAAN DAN PELAN BANGUNAN

 

Bil.
Objektif Kualiti
Piagam Pelanggan
1
Memastikan Segala Infrastruktur Dan Kemudahan Awam Di Dalam Kawasan Majlis Dalam Keadaan Baik.
 
Memastikan segala infrastruktur dan kemudahan awam di dalam kawasan majlis dalam keadaan 100% baik
 
2
Aduan Awam Yang Diterima.
 
Tindakan ke atas semua Aduan Awam yang Diterima diselesaikan melalui peruntukan yang diterima
 
3
Memproses Pembayaran Siap Projek Ke Jabatan Yang Berkaitan Dalam Masa 14 Hari Dari Tarikh Penerimaan Dokumen Permohonan Yang Lengkap.
 
Proses dokumen pembayaran dibuat dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan tuntutan daripada kontraktor.