MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

OBJEKTIF

  • Memastikan pembangunan yang rasional dan dinamik melalui kawalan perancangan untuk memelihara mutu alam sekitar.
  • Membantu usaha-usaha Kerajaan Negeri untuk menggalakkan pertumbuhan dan perkembangan perumahan, pelancongan dan perindustrian.
  • Memberi perkhidmatan kesihatan awam.
  • Menyediakan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan awam termasuk kemudahan rekreasi di tempat-tempat pengindahan.
  • Mengadakan dan menguruskan sistem lalu lintas yang teratur.