MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

 

JABATAN KHIDMAT PENGURUSAN

PEGAWAI TADBIR (SETIAUSAHA)

 • BAHAGIAN PENTADBIRAN
  • Menguruskan pentadbiran unit-unit Majlis
  • Melaksanakan tugas-tugas pentadbiran am termasuk surat-surat, aduan awam, panggilan telefon keluar masuk.
  • Mengendalikan pengurusan tenaga manusia iaitu perjawatan dan perkhidmatan kakitangan, perlantikan, latihan dan pesaraan.
  • Mengurusetia dan menyelaras mesyuarat di peringkat Majlis dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan.
  • Mengurus pembelian/perolehan bekalan pejabat, kenderaan, pakaian seragam dan perkhidmatan insurans.
  • Menyelaraskan program bagi acara-acara sambutan dan perayaan serta majlis keraian.
  • Melaksanakan penguatkuasaan ke atas undang-undang dan peraturan Majlis.
 • BAHAGIAN PENGURUSAN
  • Menyediakan program latihan berkaitan pembangunan sumber manusia dan lain-lain seminar.
  • Mengawal dan menyelaras aktiviti dan program agensi kerajaan dan swasta.
  • Mengendali, menyemak dan menguruskan Program Pembasmian Kemiskinan Bandar (PPKB) untuk penduduk-penduduk dalam kawasan Majlis Daerah Rembau.
  • Membuat siasatan ke atas semua permohonan PPKB dan menyediakan laporan untuk tindakan Jabatan.
  • Menyemak dan menghantar semua laporan-laporan yang berkaitan dengan PPKB untuk tindakan Kementerian.
  • Mengendalikan dan menguruskan perjalanan Mesyuarat MBJ.
 • BAHAGIAN PENGUATKUASAAN
  • Menguruskan kes-kes perniagaan tanpa lesen dan bangunan tanpa kebenaran.
  • Mengeluarkan kompaun terhadap kesalahan mengikut Akta Kerajaan Tempatan / Undang-undang Kecil.
  • Mengendalikan operas meroboh binaan haram atau menangkap lembu/kerbau yang berkeliaran serta mengambil tindakan atas permis yang menimbulkan kacau ganggu.
  • Mengambil tindakan mensita harta-benda peganan yang gagal menjelaskan tunggakan cukai taksiran.
  • Siasatan ke atas fail-fail dari semua bahagian yang memerlukan tindakan penguatkuasa.