MENU

Selamat Datang Ke Majlis Daerah Rembau

Privacy Policy

MYHRMIS MOBILE . . . . . Peta
Laman

 

 

1) PERKARA : MAKLUMBALAS DAN ADUAN

A. Maklumbalas aduan akan dikemukakan kepada pengadu dalam tempoh 2 minggu dari tarikh aduan di terima.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 TERIMA ADUAN 5 3 9 11 5 10 4 5 6 9 4 2
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 5 3 9 11 5 1 4 5 6 9 4 1

2) PERKARA : PELAN BANGUNAN

A. Meluluskan permohonan pelan bangunan bagi jenis skim dan premis perniagaan dalam tempoh 4 minggu dari tarikh syarat dipatuhi berserta dengan dokumen yang lengkap diterima.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 TERIMA PERMOHONAN PELAN BANGUNAN 15 14 13 7 8 7 7 14 6 11 13 1
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 15 14 13 7 8 7 7 14 6 11 13 1

B. Mengeluarkan keputusan terhadap pelan bangunan bukan jenis skim ( 4 Unit ke Bawah ) dalam tempoh 4 minggu dari tarikh syarat dipatuhi.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 KEPUTUSAN PELAN BANGUNAN 15 14 13 7 8 7 7 14 6 11 13 15
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 15 14 13 7 8 7 7 14 6 11 13 15

C. Mengeluarkan keputusan terhadap pelan tambahan dan pindaan kepada bangunan dalam tempoh 4 minggu dari tarikh syarat dipatuhi.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 KEPUTUSAN TERHADAP PELAN TAMBAHAN DAN PINDAAN - - - - - - - - - - - -
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN - - - - - - - - - - - -

D. Mengeluarkan keputusan pelan permit kerja bangunan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh syarat dipatuhi.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 KEPUTUSAN PELAN PERMIT KERJA BANGUNAN - - - - - - - - - - -  
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN - - - - - - - - - - -  

3) PERKARA : PELAN LANDSKAP

A . Memastikan permohonan pelan landskap diberi kelulusan dalam tempoh 10 minggu daripada tarikh permohonan yang lengkap.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 TERIMA PERMOHONAN PELAN LANDSKAP                        

2

DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN                        

4) PERKARA : SIJIL PERAKUAN SIAP & PEMATUHAN (CCC)

A. Mengeluarkan sijil layak menduduki untuk bangunan dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 SIJIL YANG DIKELUARKAN 5 10 2 5 8 6 5 12 8 6 3  
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 5 10 2 5 8 6 5 12 8 6 3  

5) PERKARA : PEMBERSIHAN JALAN DAN RUMPUT

A. Kerja pembersihan jalan dilakukan 2 kali seminggu di kawasan perumahan dan di jalan protokol dan kawasan tumpuan orang ramai.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Aor Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 KERJA PEMBERSIHAN JALAN DILAKSANAKAN 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30  
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8  

B. Kerja-kerja merumput dijalankan 2 kali seminggu di kawasan perumahan, jalan protokol, tepi-tepi jalan dan kawasan tumpuan orang ramai.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 KERJA-KERJA MERUMPUT 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4  
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4  

6) PERKARA : PEMINJAMAN PERALATAN GOTONG-ROYONG

A. Peralatan gotong-royong akan dipinjamkan sekiranya dipohon seminggu sebelum tarikh gotong-royong.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 PEMINJAMAN PERALATAN GOTONG-ROYONG 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4  
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 4  

7) PERKARA : PELESENAN

A. Meluluskan permohonan lesen dalam tempoh 1 bulan setelah menerima permohonan yang lengkap.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan

Feb

Mac

Apr

Mei

Jun

Jul

Ogos

Sept

Okt

Nov

Dis

1 PERMOHONAN LESEN 10 8 5 7 7 7 8 8 - 7 -  
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 10 8 5 7 7 7 8 8 - 7 -  

8) PERKARA : PUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH

A. Memberi perkhidmatan pungutan dan pengangkutan sampah setiap hari dari kawasan bandar dan taman perumahan dan 2 hari sekali di kawasan-kawasan lain.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 PERKHIDMATAN PUNGUTAN DAN PENGANGKUTAN SAMPAH DALAM TEMPOH SEBULAN 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30  
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 16 15 15 15 16 15 15 15 15 16 15  

9) PERKARA : PENGELUARAN BIL DAN BAYARAN PEMBEKAL

A. Mengeluarkan bil-bil cukai taksiran sebelum bulan Februari tiap-tiap tahun dan menghantar ke alamat berkenaan dalam masa 2 minggu.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 PENGELUARAN BIL-BIL CUKAI TAKSIRAN 350 400 600 450 500 200 250 150 100 350 300 0
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 126 127 127 139 143 43 60 139 39 26 68 77

10) PERKARA : PENGELUARAN BIL DAN BAYARAN PEMBEKAL

A. Bayaran kepada pembekal akan dibuat dalam tempoh 3 minggu berkerja setelah dokumen yang lengkap diterima oleh bahagian kewangan.

BIL.

PERKARA

BULAN (JUMLAH)

Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis
1 BAYARAN KEPADA PEMBEKAL 17 6 46 30 46 28 42 30 42 35    
2 DISELESAIKAN MENGIKUT PIAGAM PELANGGAN 17 6 46 30 46 28 42 30 42 35