MENU

Bahagian Perundangan dan Penguatkuasaan
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Cik Norainisah Bt Mohamed Nor Pembantu Undang-Undang 06-6851157 noranisah@mdr.gov.my
Bahagian Perancang Bandar dan Landskap
Foto Nama Jawatan Tel Faks Emel
Pn Yushalindasham Bt Ibrahim Pen. Peg. Perancang Bandar dan Desa 06-6851164 yus@mdr.gov.my